Καιρός weather.gr
Εκλογή νέου προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής και μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Μέγεθος κειμένου
 

Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019, στο Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου κατά την 19η Ειδική Συνεδρίαση τα νέα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής εξέλεξαν το Προεδρείο καθώς και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε ο κ. Αδάμης Ιωάννης από τη δημοτική παράταξη του εκλεγμένου Δημάρχου, Αντιπρόεδρος ο κ. Περράκης Κωνσταντίνος από τη δεύτερη σε εκλογική δύναμη δημοτική παράταξη και γραμματέας ο κ. Ιατρού Σωτήριος από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής συγκροτείται από τον Δήμαρχο Δημήτρη Λουκά, τους οριζόμενους Αντιδημάρχους Αργεντίνη Ασπασία και Στουραΐτη Ηλία και τα εκλεγμένα τακτικά μέλη Ζαγουρή Χαράλαμπο, Λεβαντή Κωνσταντίνο, Μακρή Αρετούσα και Κρητικό Σταύρο.

Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν οι Τσίκλος Παναγιώτης, Αδάμης Γεώργιος, Παρασκευής Ιωάννης και Μάσκουλη Ιωάννα

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής συγκροτείται από τον Δήμαρχο Δημήτρη Λουκά, τις οριζόμενες Αντιδημάρχους Αργεντίνη Ασπασία και Κανελλοπούλου Ελένη και τα εκλεγμένα τακτικά μέλη Αδάμη Ιωάννη, Αθανασίου Κωνσταντίνο, Ρόζη Σταύρο και ¶μαντο Κωνσταντίνο.

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν οι Βελετάκου Ευαγγελία, Μακροδημήτρης Αθανάσιος, Ιατρού Σωτήριος και Κρητικός Σταύρος.

 

Μοιραστείτε το: Κάνε Like στο: Like Φόρτωση... Σχετικά

Πηγή: www.lavriaki.gr© 2014, Εξωραϊστικός Σύλλογος Tσονίμας Λαυρεωτικής - Το Ανεμούριο