Καιρός weather.gr
ΝΟΜΟΣ 4495/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μέγεθος κειμένου
 

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΟΝΙΜΑΣ « ΤΟ ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ»

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 4495/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο νέος νόμος αυθαίρετων κατασκευών έχει διάρκεια 2 έτη και δικαίωμα υπαγωγής έχουν όλα τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουν κατασκευασθεί προ της  28ης Ιουλίου του 2011 (εξαιρουμένων κατασκευών εντός δασικών/αρχαιολογικών εκτάσεων κ.λ.π). Δικαίωμα υπαγωγής  στον νέο νόμο έχουν και οι κατασκευές που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους νόμους ταχτοποίησης.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΕΠΙΒΑΡΎΝΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΤΑ   ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

-Έκπτωση 20% αν η υπαγωγή γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου (έως 08/04/2018)

-Έκπτωση 10% αν η υπαγωγή γίνει εντός του δευτέρου εξαμήνου (έως 08/10/2018)

-Επιβάρυνση 10% αν η υπαγωγή γίνει έως τις 08/02/19

-Επιβάρυνση 20% αν η υπαγωγή γίνει μετά τις 09/02/19

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Προ 1975 ----à 250€

Προ 31/12/1982 ----à Έκπτωση 85%

Από 01/01/1983 έως 31/12/1992 ----à Έκπτωση 40%

Από 01/01/1993 έως 31/12/2003 ----à Έκπτωση 20%

ΕΚΠΤΩΣΗ   20%   ΣΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ  ΠΟΥ  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΜΕ  ΕΚΚΡΕΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ   ΜΕΛΕΤΗ   (ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ).

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΠΑΡΑΒΟΛΟ-ΔΟΣΕΙΣ)

Παράβολα:

Έως 100 τ.μ. ----à 250€

Από 101τ.μ. έως 500τ.μ. ----à 500€

Από 501τ.μ. έως 2000τ.μ. ----à 1000€

Τρόποι πληρωμής:

Δόσεις ----à 100 δόσεις ανεξαρτήτου ημερομηνίας υπαγωγής (ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50€.)

Εφάπαξ το 30% του συνολικού ειδικού προστίμου ----à 10% Έκπτωση.

Εφάπαξ το σύνολο του ειδικού προστίμου ----à 20% Έκπτωση.

 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

α) ΑμεΑ 80% και άνω, με ατομικό εισόδημα έως 40,000€ ή οικογενειακό έως 60,000€ (καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες) έχουν έκπτωση 85%

β) ΑμεΑ 67% και άνω, με ατομικό εισόδημα έως 18,000€ ή οικογενειακό έως 24,000€ (καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες) έχουν έκπτωση 80% για την κύρια κατοικία.

γ) Παλιννοστούντες ομογενείς και μόνιμοι κάτοικοι Θράκης έκπτωση 80% για την κύρια κατοικία.

ζ) Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 40.000€ ή οικογενειακό έως 80.000€ ευρώ, έκπτωση 80% για την κύρια κατοικία και για δευτερεύουσα κατοικία έως 80τ.μ. έκπτωση 50%.

η) Τρίτεκνες ή Μονογονεικές οικογένειες με ατομικό εισόδημα έως 25.000€ ή οικογενειακό έως 40.000€ ευρώ, έκπτωση 70% για την κύρια κατοικία

θ) Μακροχρόνια άνεργοι, έκπτωση 70% για την κύρια κατοικία και αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων του ειδικού προστίμου κατά τα δύο πρώτα έτη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ν.4178/13 & ν.4495/17

Δευτερεύουσα κατοικία με τιμή ζώνης 600

Έτος Κατασκευής

               

Πρόστιμο με ν.4178/13

Πρόστιμο με  ν.4495/17

Πρόστιμο με ν.4495/17           σε περιοχή με εκκρεμή Πολεοδομική Μελέτη. (20% έκπτωση)

100τ.μ.

150τ.μ.

100τ.μ.

150τ.μ.

    100τ.μ.

       150τ.μ.

     ΠΡΟ 1975

500

500

250

250

250

250

       ΠΡΟ 31/12/1982

2.295

3.442

1.053

1.822

842

1.458

    ΠΡΟ 31/12/1992

12.240

 18.360

4.212

7.290

3.369

5.832

    ΠΡΟ 31/12/2003

5.616

9.720

4.492

7.776

    ΠΡΟ 28/07/2011

15.300

22.950

7.020

12.150

5.616

9.720

 *Στον ν.4495/17 για αυθαιρεσίες με εμβαδόν από τα 101τ.μ. και άνω, εισάγεται μεγαλύτερος συντελεστής υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου και καταργείται η αναλογικότητα που υπήρχε στον 4178/13.

 *Σε εκκρεμότητα είναι με το νέο νόμο το θέμα των εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησιών.                                                                                                                                                

ΤΟ ΔΣ

                                                                                                                                  Ανεμουρίου                                                     © 2014, Εξωραϊστικός Σύλλογος Tσονίμας Λαυρεωτικής - Το Ανεμούριο