Καιρός weather.gr
   Ενότητες
Χυτά
Επαναλειτουργία Χύμα
Ένταξη στο σχέδιο πόλης
Ν. 4178 για την τακτοποίηση αυθαιρέτων
Βιολογικός
Τηλεοπτικό σήμα
Γενικά


Χυτά

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Αττική αποτελεί ένα ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ τουλάχιστον τα τελευταία 25 έτη χωρίς αξιόπιστη λύση. Από το 1977 διαγράφεται για πρώτη φορά στην Αττική ΑΔΙΕΞΟΔΟ στη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, που σηματοδοτείται  με το κλείσιμο της χωματερής Βάρης Κορωπίου.

Διάλυση σύμβασης του έργου

Διάλυση σύμβασης του έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στην Ο.Ε. .Α. Νοτιοανατολικής Αττικής στη θέση Βραγόνι Κερατέας»

περισσότερα
Διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική

Από τότε έως σήμερα το ΑΔΙΕΞΟΔΟ επαναλαμβάνεται ως μία διαρκής φάρσα που γράφει όμως ιστορία.

περισσότερα
Ιστορικό Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αττικής

Το πρόβλημα διαχείρισης και ειδικότερα διάθεσης των απορριμμάτων στην Αττική από το 1977 απασχολεί έντονα την κοινωνία και τους εμπλεκόμενους φορείς.

περισσότερα
© 2014, Εξωραϊστικός Σύλλογος Tσονίμας Λαυρεωτικής - Το Ανεμούριο